Ostatní

Podepsání memoranda s Westinghouse Electric Company

Velice významnou událostí prvního čtvrtletí roku 2022 bylo pro Infer podepsání memoranda o porozumění s Westinghouse Electric Company. Na základě vzájemné dohody by se naše společnost měla podílet na výstavbách reaktorů AP1000 v JE Dukovany a na dalších místech v rámci střední Evropy. Westinghouse Electric Company se zcela nezpochybnitelně řadí mezi titány v oblasti jaderné energetiky…

Celý článek