Privacy Policy (CZ)

Zpracovatelem osobních údajů je společnost Infer s.r.o., která dbá na maximální ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

Návštěvníci webu

Stejně jako většina správců webu, www.infer.cz shromažďuje informace neumožňující přímou identifikaci, které běžně poskytují webové prohlížeče a servery, jako například typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující web a datum a čas každého požadavku uživatele. Důvod shromažďování údajů tohoto typu na infer.cz je lépe pochopit, jak uživatelé web používají.

Cookies

Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, se navíc shromažďují automaticky pomocí „souborů cookies“. Soubory cookies jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, určené ke shromažďování standardních informací z internetového protokolu a informací o chování návštěvníků. Tyto informace slouží ke sledování návštěvnosti webu a ke kompilaci statistických zpráv o činnosti webů.

Analytika

Tyto soubory cookie umožňují webu zjistit, jak jej návštěvníci používají.

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá webové stránce infer.cz porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webů bez toho, aby se společnost dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor _ga. Soubory cookie služby Analytics mohou být pro tyto účely používány Googlem v jeho službách.

Práva ve vztahu k vašim informacím

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail info@infer.cz.

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

  • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
  • Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.